Chính phủ quyết liệt đưa chương trình phát triển bền vững đi vào “chất”

Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý giao VCCI và các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức một Hội nghị nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, kết hợp cùng Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam. Diễn đàn này là sự kiện thường niên do VCCI tổ chức.

Cải thiện chưa đồng đều

Triển khai nền kinh tế tuần hoàn là

Triển khai nền kinh tế tuần hoàn là một trong những hướng đi phát triển bền vững của mỗi nền kinh tế.

Buổi làm việc đã đánh giá, cùng với cách thức đánh giá, lượng hoá các chỉ tiêu theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, trong đó đặc biệt phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 19 trong 4 năm gần đây, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam tiếp tục có chuyển biến tích cực, cải thiện rõ nét về điểm số và tăng nhiều bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu. Trong thành quả chung này, có sự đóng góp tích cực của Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, các chuyển biến về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh còn chưa đồng bộ, một số chỉ số vẫn còn ở mức thấp, việc quan tâm và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh chưa đồng đều giữa các bộ, ngành, địa phương.

Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các Thành viên Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh có ý kiến sửa trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP và khẩn trương gửi lại Văn phòng Chính phủ. Giao Văn phòng Chính phủ cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của Hội đồng, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Quyết liệt khắc phục tình trạng không đồng đều

Theo đó, năm 2018 sẽ là năm các Bộ, Ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết sô 19 của Chính phủ đã ban hành. Cụ thể là khắc phục tình trạng không đồng đều trong tổ chức thực hiện giữa các bộ, ngành, địa phương và ngay trong từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời nâng cao chất lượng phối hợp, lồng ghép đồng bộ hơn việc thực hiện Nghị quyết với các chương trình liên quan như cải cách điều kiện kinh doanh, đơn giản thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử. Ngoài ra, còn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương. Theo đó, phấn đấu cải thiện toàn diện các chỉ số, mức chỉ số trung bình tối thiểu đạt 80, không để chỉ số nào sau mức 100.

Tại buổi họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng Báo cáo quốc gia về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để trình bày tại Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững (HLPF) của Liên hợp quốc; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2018.

Phát triển bền vững là một trong những cam kết quốc tế quan trọng của Việt Nam. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu, năm 2018 sẽ tạo được chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện Kế hoạch quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan được giao chủ trì các nhiệm vụ phát triển bền vững sẽ tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Kế hoạch quốc gia đã được ban hành.