Công tác truyền thông về bình đăng giới của các cơ quan nhà nước

Ngày 28/03/2018, tại Hà Nội, RED phối hợp với Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐTB&XH) tổ chức Hội thảo “Công tác truyền thông về bình đăng giới của các cơ quan nhà nước”. Hội thảo là hoạt động thuộc Dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” do Bộ các vấn đề toàn cầu của chính phủ Canada (GAC) hỗ trợ.

Chủ trì Hội thảo là ông Phạm Ngọc Tiến – Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới và ông Đỗ Quý Doãn – chuyên gia báo chí/truyền thông, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT. Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận các vấn đề: 08 lĩnh vực được nêu trong Luật Bình đẳng giới đã được cơ quan truyền thông thực hiện như thế nào? Các điều kiện cần để làm tốt công tác này là gì?

Đông đảo nhà báo, phóng viên, tổ chức xã hội tham dự Hội thảo.

Các ý kiến phát biểu, tham luận đều thống nhất cho rằng: Khái niệm “bình đẳng giới” ngụ ý rằng nam giới và nữ giới, trong đó gồm cả cộng đồng người đồng tính luyến ái và người chuyển giới cần nhận được những đối xử công bằng trong tất cả các khía cạnh của đời sống chính trị – kinh tế – xã hội và quyền con người như: giáo dục, y tế, văn hóa, hôn nhân, gia đình, việc làm, các chính sách phúc lợi,… Trong đó, yêu cầu thông tin giáo dục truyền thông về giới và bình đẳng giới cần phải không mang định kiến giới, không tạo ra định kiến giới; loại bỏ mọi sự phân biệt về giới.

Theo ông Phạm Ngọc Tiến, đây vẫn là vấn đề mới đối với nhiều cơ quan nhà nước mặc dù Luật Bình đẳng giới và Nghị định 48/2009/NĐ-CP đã có quy định về lĩnh vực này, trong khi đó một số tổ chức xã hội đã đi trước về nhận thức, hoạt động truyền thông, nghiên cứu. Thời gian qua, công tác truyền thông về giới và bình đẳng giới đã được thực hiện tốt ở Tuyên Quang, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Bộ LĐTB&XH đã tổ chức nhiều sự kiện truyền thông có hiệu ứng lan tỏa xã hội rộng lớn; Bộ TT&TT đã tham gia xây dựng “Bộ chỉ số về Giới” trong sản phẩm của các cơ quan truyền thông nhà nước,…

Về giải pháp, các đại biểu tham dự hội thảo cho rằng: Công tác truyền thông về giới và bình đẳng giới không chỉ là nội dung của cơ quan chuyên trách của Bộ LĐTB&XH mà phải là nhận thức chung trong điều hành và hoạch định nội dung chính sách của các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt ở cấp lãnh đạo đơn vị và cơ sở đào tạo báo chí, truyền thông; hoạt động truyền thông cần sự phối kết hợp giữa cơ quan chuyên trách với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội và được thông qua mạng lưới nhân sự ở khắp các địa phương và các bộ, ngành.

Nhiều khuyến nghị đã được đưa ra tại hội thảo, trong đó có:

– Hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách, tạo sự đồng bộ; xây dựng “Bộ tiêu chí” về BĐG trong chính sách. Việc đánh giá mức độ BĐG nên giao cho một tổ chức độc lập thẩm định.

– Hình thành mạng lưới các cơ quan; tổ chức truyền thông về BĐG, mở rộng ra các tổ chức xã hội cùng tham gia. Thiết lập “Bản đồ” mức độ BĐG trong cả nước.

– Phải có thông điệp, mục tiêu cụ thể cho mỗi hoạt động truyền thông để nêu rõ mục tiêu, mục đích của hoạt động đó, hạn chế những phong trào truyền thông với mục đích chung chung, không có mục tiêu cụ thể.

– Bổ sung cung cấp nguồn nhân lực, tài chính cho hoạt động truyền thông BĐG. Công tác thanh kiểm tra đi vào thực chất và cụ thể từng chính sách của nhà nước.

Ông Phạm Ngọc Tiến và ông Đỗ Qúy Doãn chủ trì Hội thảo.