Đầu tư hạ tầng công nghệ: ‘Chìa khóa’ cho sự phát triển bền vững của quốc gia

Ảnh minh họa - Ảnh: Sociology Discussion
Ảnh minh họa – Ảnh: Sociology Discussion

Các quốc gia đầu tư vào hạ tầng công nghệ sẽ tiến nhanh hơn, hiệu quả hơn đến các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDG).

Đây là báo cáo đáng chú ý trong nghiên cứu đánh giá mối tương quan giữa công nghệ ICT và tiến bộ trong việc đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững tại 49 quốc gia được hãng công nghệ Huawei công bố.

Theo điểm tiêu chuẩn phát triển bền vững về ICT của Huawei năm 2018, công ty này nhận thấy rằng phát triển ICT có 91% tương quan với tiến bộ của các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Điều này cho thấy ICT là một chỉ số hàng đầu cho phát triển bền vững. Điều này thể hiện sự cải thiện về kết quả so với nghiên cứu năm ngoái mặc dù số lượng các quốc gia được phân tích tăng từ 15 lên 49.

Sáu Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc chính được đánh giá, bao gồm: Y tế và chăm sóc sức khỏe (SDG 3), chất lượng giáo dục (SDG 4), Bình đẳng giới (SDG 5), Năng lượng sạch (SDG 7), Công nghiệp, Sáng tạo và hạ tầng (SDG 9), và các thành phố bền vững (SDG 11).

Theo Huawei, y tế và chăm sóc sức khỏe là một trong số các lĩnh vực sẽ sự đột phá lớn nếu một quốc gia tập trung ứng dụng khoa học công nghệ

Theo Huawei, y tế và chăm sóc sức khỏe là một trong số các lĩnh vực sẽ sự đột phá lớn nếu một quốc gia tập trung ứng dụng khoa học công nghệ

Báo cáo nhận thấy các mục tiêu SDG 3, SDG 4 và SDG 9 có mức độ tương quan cao nhất với ICT, chỉ ra công nghệ số có thể mang lại đột phá trong các lĩnh vực này và thúc đẩy hiệu suất quốc gia. Điều này đặc biệt đúng đối với các nền kinh tế đang phát triển, nơi các đầu tư nhỏ vào ICT đã đến cùng với sự gia tăng nhanh chóng của SDG.

Nghiên cứu cho thấy việc tiếp cận, sử dụng và kỹ năng ICT có liên kết rất rõ ràng với sự phát triển bền vững của đất nước. Mỗi quốc gia được chia vào một trong ba nhóm – Người lãnh đạo, Người đồng hành và Người tiên phong. Các nước đạt kết quả tốt trong lĩnh vực ICT cũng tiến triển tốt trong các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, trong khi các nước kém hiệu quả về ICT cũng tụt hậu về thành tích các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

“Nếu một quốc gia không nắm bắt được các cơ hội về công nghệ số, sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước đó có thể bị chậm lại”, Kevin Tao, Chủ tịch Ủy ban phát triển bền vững doanh nghiệp của Huawei.

Theo Thùy An/ VTV.vn