Phát động Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) tổ chức lễ phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018”.

Tham dự lễ phát động Giải báo chí với Phát triển bền vững sáng 27/6 có Đại sứ Canada tại Việt Nam, bà Ping Kitnikone; Viện trưởng Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển, ông Trần Nhật Minh và các đại diện các tổ chức xã hội quốc tế và Việt Nam, các đơn vị tài trợ,..

Ông Trần Nhật Minh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển phát biểu khai mạc lễ phát động.

Phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành xu thế chung mà toàn nhân loại đang nỗ lực hướng tới.Các mục tiêu trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên hiệp quốc được xem như là định hướng mang tính toàn cầu và mỗi quốc gia cần phải đặt ra các mục tiêu phù hợp với bối cảnh của quốc gia để thực hiện.

17 Mục tiêu PTBV toàn cầu (SGDs) đã được Việt Nam quốc gia hóa trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (VSDGs) được ban hành tháng 5/2017 với 115 mục tiêu cụ thể để phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia trên cơ sở kết quả thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs). Khác với các mục tiêu thiên niên kỷ nhấn mạnh vai trò nhà nước, các mục tiêu phát triển bền vững đòi hỏi sự chung tay của mọi người, với khẩu hiệ quen thuộc “không để ai ở lại phía sau”.

Đại sứ Canada tại Việt Nam, bà Ping Kitnikone tham dự buổi lễ.

Phát triển bền vững vừa là lợi ích, là thước đo cho phát triển chất lượng và là sự sống còn của quốc gia, dân tộc. Vì vậy chiến lược phát triển bền vững theo hướng kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển con người, xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường đã được ghi nhận trong các chương trình nhà nước và cần được mọi người trong xã hội nhận thức và thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Đại diện Văn Phòng Phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Đại diện Văn Phòng Phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc truyền thông về các mục tiêu phát triển bền vững, tiến trình thực hiện, những hạn chế, những tấm gương, câu chuyện thực hiện các mục tiêu quốc gia về PTBV đóng vai trò quan trọng trong việc khích lệ sự chung tay của mỗi người vào tiến trình phát triển. Vì vậy, bên cạnh truyền thông nhà nước, giới báo chí cần chủ động tham gia vào việc truyền thông về các mục tiêu phát triển bền vững.

Các đại biểu, nhà báo chụp ảnh kỉ niệm tại lễ phát động.

“Giải Báo chí với phát triển bền vững” (Tên tiếng Anh: Journalism for Sustainable Development Award, viết tắt là JSD Award) là một trong những sáng kiến truyền thông của Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED), được ghi nhận vào chương trình hành động 2018 nhằm khích lệ hoạt động truyền thông hiệu quả về phát triển bền vững ở Việt Nam.

Giải thưởng này nhằm vào các sản phẩm báo chí nhưng khác với giải thưởng báo chí thông thường ở chỗ nó nhấn mạnh và cổ vũ cho hoạt động truyền thông hiệu quả về phát triển bền vững.

Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018 dành cho các sản phẩm báo chí điện tử viết về hai lĩnh vực là Giới và Môi trường. Trong đó, lĩnh vực Giới ưu tiên các chủ đề: Định kiến giới; Bạo lực gia đình, bạo hành giới; Sức khỏe sinh sản và tình dục, quyền sinh sản; Giới trong giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số; Phụ nữ và tiếp cận thông tin; Phụ nữ trong bảo vệ và phát triển rừng; Sự tham gia của phụ nữ vào mọi lĩnh vực xã hội; LGBT; Bảo vệ trẻ em.

Lĩnh vực Môi trường ưu tiên các chủ đề như Bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, năng lượng tái tạo; Canh tác bền vững; Rác thải đại dương; Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp; Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ rừng; Bảo vệ động vật hoang dã.

Giải được nhiều đơn vị tài trợ như Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI); Care International; Mạng lưới Quyền trẻ em; Công ty TNHH Huy Long An – Mỹ Bình; OMEGA Media Worldwide., JSC;…

BTC Giải “Báo chí với Phát triển bền vững” hy vọng nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các nhà báo và các cơ quan liên quan trong suốt thời gian của Giải

>> Thể lệ Giải báo chí với phát triển bền vững 2018

Ban Tổ chức