Phát động Giải báo chí với phát triển bền vững 2019

Ngày 23/11/2018, BTC Giải báo chí với phát triển bền vững đã phát động Giải năm 2019.

Điểm mới chủ yếu của JSD 2019 là nếu như JSD 2018 chỉ giới hạn trong 2 lĩnh vực là Giới và Môi trường, thì JSD 2019 đã mở rộng ra tất cả 17 mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Việt Nam (theo Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Sản phẩm báo chí dự giải vẫn là các bài viết, các sản phẩm đa phương tiện, bao gồm cả ảnh, audio, infographic… đã được xuất bản trên các báo điện tử, tạp chí điện tử, phiên bản điện tử của các cơ quan báo chí Việt Nam từ ngày 1/11/2018 đến hết ngày 31/10/2019 (trường hợp sản phẩm dự Giải là loạt bài dài kỳ thực hiện từ trước ngày 1/11/2018 và sau đó vẫn tiếp tục thì vẫn có thể tham dự).

BTC sẽ nhận bài dự thi từ hôm nay (23/11/2018), các tác giả chủ động gửi sản phẩm, hoặc cộng đồng đề cử sản phẩm đến địa chỉ: jsd@red.org.vn (mẫu đăng ký tại http://jsd.phattrien.vn/tham-gia), ban thư ký sẽ liên hệ với các tác giả để hoàn thiện các thủ tục tham dự giải.

JSD 2019 sẽ trao vào cuối tháng 11/2019, Giá trị Giải vẫn lần lượt Giải A 20 triệu, Giải B 15 triệu và Giải C 10 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận.

Mời bạn đồng nghiệp theo dõi thông tin Giải cập nhật tại Fanpage của Giải, hoặc có thể liên hệ với thường trực Giải: Vũ Long – 0913579198.

Đặc biệt vào đầu tháng 4/2019, sau khi làm việc với các nhóm nhà tài trợ, BTC sẽ có thông tin chi tiết về các lĩnh vực nội dung được các nhà nhà tài trợ năm nay (tuy nhiên từ bây giờ các bạn vẫn có thể khai thác bất cứ đề tài phát triển bền vững nào bạn thấy hay, với chất lượng tốt nhất mà không cần phải quan tâm đến ưu tiên của nhà tài trợ, BTC luôn dành một số lượng Giải thưởng cho sản phẩm tốt ngoài đặt hàng của các nhà tài trợ).