Phát triển bền vững doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE) cùng Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) vừa tổ chức hội thảo “Báo cáo Phát triển bền vững cho doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam”, ngày 18-6, tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy hoạt động QTCT của các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam.

Hội thảo này nằm trong chuỗi các chương trình của HNX, có sự tham gia của của đại diện UBCKNN, các diễn giả đến từ Tập đoàn Bảo Việt, quỹ Dragon Capital, Deloitte Việt Nam cùng hàng trăm doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Theo ông Lê Công Điền, Vụ trưởng Giám sát Công ty đại chúng, UBCKNN, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức và sự đánh đổi giữa phát triển kinh tế và các tác động đến môi trường và xã hội như biến đổi khí hậu, an toàn lao động và ô nhiễm môi trường. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh để bảo đảm phát triển kinh tế một cách bền vững. Bộ Tài chính cũng đã có Kế hoạch hành động của ngành Tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020.

Ông Điền cho rằng, trên thị trường chứng khoán, việc tích hợp các chính sách và thông lệ về môi trường, xã hội và quản trị công ty (ESG) vào chiến lược và hoạt động thường ngày của doanh nghiệp trở thành xu thế tất yếu, giúp doanh nghiệp nhận diện và xây dựng kế hoạch ứng phó đối với các rủi ro. Với vai trò là cơ quan quản lý trên TTCK, UBCKNN đã liên tục hoàn thiện khung pháp lý để bảo đảm thị trường được công khai minh bạch và hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tại hội thảo, Tiến sĩ Ally Adigue, Giám đốc Chính sách Công và Quan hệ Doanh nghiệp Đông-Nam Á của GRI đã giới thiệu về báo cáo ESG, các lợi ích cũng như các tiêu chuẩn của GRI đối với báo cáo ESG.

Theo đó, ESG là một báo cáo công khai về các tác động kinh tế, môi trường, xã hội của doanh nghiệp, do đó những đóng góp của nó nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. ESG giúp các doanh nghiệp đặt mục tiêu, đo lường hiệu suất và quản lý thay đổi cũng như giúp các doanh nghiệp phát triển các chiến lược và hoạt động liên quan đến tính bền vững.

Bộ tiêu chuẩn GRI đối với báo cáo ESG gồm có ba tiêu chuẩn tổng thể áp dụng cho tất cả các tổ chức và 33 tiêu chuẩn theo chủ đề, được tổ chức theo các nhóm kinh tế, môi trường, xã hội. Các doanh nghiệp thường chỉ lựa chọn và sử dụng các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chủ đề cụ thể, dựa trên các vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu cũng được cùng nhau tham gia vào một bài tập nhóm nhỏ để xác định các bên liên quan, các vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp và cách thức lập ma trận các vấn đề trọng yếu liên quan đến doanh nghiệp của mình. Bài tập thực hành này có mục đích giúp các doanh nghiệp hiểu rằng việc lập báo cáo phát triển bền vững không phải quá phức tạp.

Ông Nguyễn Công Minh Bảo, đại diện GRI tại Việt Nam cho rằng, trên khía cạnh tuân thủ, nếu các tổ chức thực hành báo cáo phát triển bền vững, họ sẽ được trang bị thêm thông tin để hiểu các tác động kinh tế, môi trường và xã hội của mình; đồng thời, giúp đưa ra quyết định đúng đắn trong kinh doanh.

Ông Phạm Nguyên Vinh, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của quỹ Dragon Capital, một nhà đầu tư lâu năm ở Việt Nam đã chia sẻ góc nhìn của mình về báo cáo phát triển bền vững. Theo ông, “Các nhà đầu tư, đặc biệt là các tổ chức quốc tế đang tìm kiếm ngày càng nhiều công bố thông tin phi tài chính từ các doanh nghiệp để bảo đảm tính bền vững và hiệu quả của doanh nghiệp mà họ đang đầu tư”.

Đại diện Sở GDCK Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Phong cho biết, thông qua các chương trình thúc đẩy QTCT như tổ chức các tuần lễ QTCT, các chương trình đào tạo, phát hành các ấn phẩm sổ tay, hướng dẫn, Sở GDCK Hà Nội hy vọng có thể góp phần nâng cao nhận thức về QTCT cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, từ đó nâng cao chất lượng QTCT và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Sở GDCK Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan, hoàn thiện khung pháp lý về QTCT; đồng thời, tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đào tạo nhằm thúc đẩy QTCT trên TTCK Việt Nam

Theo M.K/ Nhân Dân