Thể lệ chương trìnhGiải Báo chí với Phát triển bền vững (JSD 2018)

phat-trien-ben-vung
JSD 2018 là Giải thưởng báo chí dành cho các sản phẩm báo chí được xuất bản trên các báo điện tử, tạp chí điện tử, phiên bản điện tử của các cơ quan báo chí Việt Nam từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/10/2018

JSD 2018 là giải thưởng đánh giá các tác phẩm báo chí  không chỉ vềnội dung mà còn chú trọng vào sự lan tỏa, tính thúc đẩy các bên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước theo Chương trình nghị sự 2030 (VSDGs).

Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sản phẩm dự giải

Sản phẩm báo chí đã được xuất bản trên các báo điện tử, tạp chí điện tử, phiên bản điện tử của các cơ quan báo chí Việt Nam từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/10/2018 (Sản phẩm đa phương tiện, bao gồm cả: bài viết, phóng sự ảnh, audio, infographic,…).

 • Sản phẩm tham dự có thể là một bài báo hay loạt bài. Trường hợp sản phẩm dự thi là loạt bài dài kỳ, tác giả thực hiện từ trước năm 2018 và năm 2018 vẫn tiếp tục thì vẫn được tham dự.
 • Các sản phẩm dự thi phải là bài tự sản xuất. Không hạn chế số lượng và đề tài tham gia đối với mỗi tác giả.

BTC có quyền sử dụng các sản phẩm dự giải trong các báo cáo, nghiên cứu hay trích dẫn lại, đăng tải trên website của BTC và các hoạt động phi lợi nhuận khác.

Người gửi phải là tác giả hợp pháp của sản phẩm, hoặc là người được tác giả hợp pháp ủy quyền và được cơ quan báo chí ủng hộ.

Lịch trình giải

Phát động Giải: 28/6/2018.
Hạn cuối nhận bài: 31/10/2018
Trao giải: Cuối tháng 11/2018.

Các lĩnh vực của JSD 2018

JSD 2018 lĩnh vực GIỚI:  là giải dành cho các sản phẩm khai thác, đóng góp cho mục tiêu đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái (Mục tiêu số 5 VSDGs). Các chủ đề ưu tiên của năm 2018:

 • Định kiến giới
 • Bạo lực gia đình, bạo hành giới
 • Sức khỏe sinh sản và tình dục, quyền sinh sản.
 • Giới trong giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số
 • Phụ nữ và tiếp cận thông tin
 • Phụ nữ trong bảo vệ và phát triển rừng
 • Sự tham gia của phụ nữ vào mọi lĩnh vực xã hội
 • LGBT
 • Bảo vệ trẻ em

JSD 2018 lĩnh vực MÔI TRƯỜNG: là giải dành cho các sản phẩm khai thác, đóng góp cho sự chung sống hài hòa giữa con ngời và thiên nhiên (Mục tiêu số 7, 13, 14 và 15 VSDGs). Một số chủ đề ưu tiên của năm 2018:

 • Bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, năng lượng tái tạo
 • Canh tác bền vững
 • Rác thải đại dương
 • Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp
 • Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ rừng
 • Bảo vệ động vật hoang dã

Cách thức tham gia JSD 2018

Các tác giả chủ động gửi tác phẩm phù hợp với Thể lệ Giải đến địa chỉ Ban tổ chức: jsd@red.org.vn theo mẫu đăng ký (kèm theo).

Cộng đồng có thể đề cử sản phẩm báo chí dự giải đến BTC: jsd@red.org.vn hoặc tại website chính thức của Giải http://jsd.phattrien.vn . Ban thư ký sẽ liên hệ với tác giả để hoàn thiện các thủ tục tham dự giải.

Tiêu chí chấm giải JSD 2018

Tính lan tỏa, tác động cộng đồng của sản phẩm dự thi.
Tính chuẩn mực của báo chí.
Cách tiếp cận phát triển bền vững (Giới, môi trường và sự tham gia).

Cơ cấu giải thưởng JSD 2018

Giải A: 20 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận.
Giải B: 15 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận;
Giải C: 10 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận;
* Số lượng các giải A, B, C tùy theo chất lượng sản phẩm BTC thu được.

Tham gia JSD 2018

Đăng ký tham gia JSD 2018 trực tiếp tại website hoặc gửi qua e-mail jsd@red.org.vn

“When you are in the financial industry you know the image you have to project to people. You have to be agile and authoritative; Consulting WP is the way to go for financial institutions.”

placeholder
Amanda Seyfried
Founder & CEO, Arcade Systems

Bạn muốn gởi hoặc đề cử sản phẩm cho JSD 2018?