Thúc đẩy sáng tạo xã hội, tiến đến các mục tiêu phát triển bền vững

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Youth Co:Lab – Dự án thuộc Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP Việt Nam) nhằm hỗ trợ thanh niên trong khu vực thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững sẽ được tổ chức tại 2 thành phố lớn: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Khởi động cho dự án này, ngày 15/6, UNDP Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Citi Foundation tổ chức Hội thảo “Phân tích hiện trạng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tác động xã hội” tại Hà Nội.

Phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu bao trùm của Việt Nam mà là mục tiêu của tất cả các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam cùng hơn 192 quốc gia trên thế giới đã cam kết thực hiện thành công 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của LHQ, chung tay tạo nên thay đổi tích cực cho nhân loại, giải quyết những thách thức của sự phát triển kinh tế – xã hội toàn diện. Chương trình Youth Co:Lab nhằm mục đích tạo một sự kiện để mọi người cùng nhau chia sẻ về những khó khăn mà cộng đồng đang gặp phải, để tất cả mọi người, bao gồm UNDP Việt Nam, Chính phủ, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức xã hội có thể đưa ra các giải pháp tối ưu, cùng nhau đạt đến các mục tiêu phát triển bền vững một cách nhanh nhất.

Nhằm tạo cơ hội kết nối các bên liên quan trong việc thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững của LHQ, Hội thảo “Phân tích hiện trạng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tác động xã hội” được tổ chức, tạo tiền đề xác định kế hoạch hành động cụ thể hỗ trợ những sáng tạo xã hội tại Việt Nam, đặc biệt chú trọng vào việc trao quyền cho người trẻ tuổi. Cụ thể, Hội thảo hướng tới việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại Việt Nam thiết kế và triển khai ý tưởng, mô hình kinh doanh nhằm tạo ra tác động bền vững cho cộng đồng; đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của LHQ tại Việt Nam thông qua sự phối hợp đa chiều chặt chẽ nhằm đổi mới xã hội và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, thành công.

Giám đốc Quốc gia UNDP Việt Nam Caitlin Wiesen phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Caitlin Wiesen, Giám đốc Quốc gia của UNDP Việt Nam cho biết: Việt Nam đang trải qua cách mạng đổi mới, bên cạnh những lợi thế nhất định, quốc gia cũng phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế, đó là những vấn đề liên quan đến môi trường, lương thực thực phẩm, biến đổi khí hậu…. Việc giải quyết các vấn đề tồn tại cần gắn với người trẻ tuổi, tạo ra tầm nhìn mới thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp sáng tạo, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. UNDP sẽ tiếp nhận và giúp đỡ các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang lại tác động tích cực và lâu dài cho xã hội, những nhóm thanh niên được chọn sẽ tham gia chương trình ươm mầm tăng tốc khởi nghiệp. Bà Caitlin đề cao vai trò của Chính phủ cũng như cả xã hội trong việc tiếp cận và triển khai các dự án sáng tạo xã hội, nhấn mạnh tính phối hợp của các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp, cần phải “đi cùng nhau để cùng đạt các mục tiêu bền vững năm 2030”.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đánh giá cao ý tưởng của UNDP Việt Nam, Thứ trưởng khẳng định: “Phát triển bền vững là một trong những định hướng quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia. Việt Nam đã và đang tổ chức công cuộc sản xuất theo hướng phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Những ý tưởng đổi mới sáng tạo của các bạn trẻ chính là sức mạnh thúc đẩy sự phát triển của quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định sẽ luôn luôn đồng hành và phối hợp cùng các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, ươm mầm các hạt giống tiềm năng, phát triển các doanh nghiệp có giá trị kinh tế và giải quyết các thách thức xã hội của Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh tầm quan trọng của mục tiêu phát triển bền vững trong tiến trình phát triển quốc gia

Tại Hội thảo, các diễn giả tập trung thảo luận, trao đổi về nội dung phát triển đổi mới và tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên tại Việt Nam, đầu tư bền vững, kinh nghiệm trong khu vực và phân tích các yếu tố quyết định sự thành công của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tác động xã hội.

Thanh niên Việt Nam là đối tượng hỗ trợ trọng tâm của Youth Co:Lab 

Sau Hội thảo “Phân tích hiện trạng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tác động xã hội”, chuỗi sự kiện của chương trình Youth Co:Lab sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội đến hết ngày 17/6 và được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 22 – 24/6/2018.

Theo Ngọc Mai/ Báo Công thương